2.3 diphosphoglycerat và sự glycosyl hóa protein trong hồng cầu bệnh nhân đái tháo đường
Tóm tắt
Nghiên cứu 50 BN đái tháo đường (ĐTĐ) không phụ thuộc insulin, tuổi trung bình 59,8+/-4,35 và 31 người khỏe mạnh, tuổi trung bình 50,8+/-4,3 về nồng độ hemoglobin A1c (HbA1c), nồng độ 2.3 diphosphoglycerat (2.3 DPG) trong hồng cầu. Ở BN tỷ lệ HbA1c là 10,69+/-3,34% cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm chứng; nồng độ 2,3.DPG là 2,06+/-0,34mmol/HC thấp hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm chứng 2,93+/-0,19mmol/HC. Ở BN có sự tương quan tuyến tính thuận giữa nồng độ glucose và HbA1c với r=0,67 và tương quan tuyến tính nghịch giữa HbA1c và 2.3 DPG với r=-0,55.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn