Nghiên cứu 5 chỉ tiêu lipoprotein góp phần nhận định nguy cơ vữa xơ động mạch trên bệnh nhân động mạch vành, tai biến mạch máu não
Tóm tắt
Hồi cứu 94 BN động mạch vành (ĐMV), nhóm chứng 148 người bình thường. Nghiên cứu bộ xét nghiệm có hệ thống gồm 5 chỉ tiêu LP: TG, LDL-C và tỷ số CT/HDL-C ở người bình thường và người bệnh ĐMV và tai biến mạch máu não (TBMMN). Từ kết quả 3 loại xét nghiệm Tg, TC, HDL-C tính ra trị số LDL-C và tỷ số CT/HDL-C. Kết quả: tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn so với một số tác giả trong và ngoài nước khác công bố. BN ĐMV và TBMMN qua những chỉ tiêu đã khảo sát so với trị số tối đa của người bình thường có sự tăng giảm rất có ý nghĩa. BN ĐMV đã nằm viện được kiểm tra sau 6 tháng thấy 4 chỉ tiêu giảm so với BN nằm viện ở cả 2 lứa tuổi. Chỉ cần làm 3 xét nghiệm sẽ có được 5 trị số để nhận định nguy cơ vữa xơ động mạch dẫn tới TBMMN. Để tiết kiệm có thể áp dụng 1 phương pháp sàng lọc xét nghiệm sinh hóa để phát hiện nguy cơ vữa xơ động mạch và tai biến của nó.
 

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn