Một số cơ chế phòng vệ chống lại sự tồn tại gây nên bởi gốc tự do trong ty thể tế bào u cổ trướng ehrlich
Tóm tắt
Nghiên cứu trên chuột trắng Wistar đực (150-200g) và chuột nhắt đực (20-25g). Kết quả: cường độ quá trình peroxi hóa lipid trong ty thể tế bào u cổ trướng Ehrlich rất thấp so với trong gan. Kết quả không phụ thuộc các tác nhân gây mào phản ứng. Sự không nhậy cảm của các thành phần của tế bào u, đặc biệt là ty thể đối với quá trình peroxi hóa lipid là do có sự tồn tại những hệ thống thu dọn gốc tự do có hiệu lực ở cơ quan này. Thành phần matrix có liên quan trong sự phòng thủ của ty thể chống lại stress oxy hóa có thể là glutathion. Sự ngăn ngừa của glutathion chống lại quá trình peroxi hóa lipid xảy ra theo phương thức phụ thuộc vào nồng độ - hoạt động chống lại các gốc tự do oxy của glutathion.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn