Khảo sát nồng độ procalcitonin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn, bệnh nhân nhiễm vius (dengue, viêm gan)
Tóm tắt
Khảo sát nồng độ PCT trên bệnh nhân nhiễm khuẩn so sánh với bệnh nhân nhiễm virus (Dengue, viêm gan). Khảo sát nồng độ PCT theo mức độ nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng, SNK và mối tương quan với một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng khác.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn