Đánh giá tác dụng của bột chiết lá dâu (Morus Alba L.) trên các chỉ số lipid và trạng thái chống oxy hóa trong máu ở chuột cống trắng gây rối loạn lipid và đái tháo đường thực nghiệm
Tóm tắt
Nghiên cứu bột chiết lá dâu (BCLD) liều 300mg/kg/ngày và 600mg/kg/ngày theo đường uống. Kết quả: với chuột cống trắng gây rối loạn lipid máu BCLD có tác dụng dự phòng và điều trị tăng lipid máu ở ngày thứ 30 và rõ rệt hơn ở ngày thứ 60 sau sử dụng. Tuy nhiên BCLD không có tác dụng trên trạng thái chống oxy hóa trong máu. Với chuột cống trắng gây đái tháo đường typ 2 thì BCLD có tác dụng hạ glucose, lipid máu sau 30 ngày điều trị, tác dụng được duy trì ở ngày điều trị thứ 60. Nhóm nghiên cứu này BCLD cũng có tác dụng trên trạng thái chống oxy hóa trong máu. Sau 60 ngày điều trị thành động mạch chủ không có hiện tượng thoái hóa, lớp áo chun được giữ nguyên, trong khi đó nhóm gây rối loạn lipid và nhóm gây đái tháo đường typ 2 không được điều trị thành động mạch chủ có thoái hóa hốc mỡ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn