Dẫn chất guanidin, acginin, diaminoaxit, etanolamin, trong huyết thanh, nước tiểu người lành, xơ gan và ung thư
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 3 đối tượng: người lành, người xơ gan (XG), người ung thư gan (UTG). Kết quả: dẫn chất guanidin trong huyết thanh và nước tiểu người XG và UTG tăng lên, giữa XG và UTG có sự khác nhau rõ rệt. Acginin trong huyết thanh và nước tiểu người XG và UTG giảm, giữa XG và UTG có sự khác nhau không rõ rệt. Etanolamin trong huyết thanh và nước tiểu người XG và UTG tăng, giữa XG và UTG có sự khác nhau không có ý nghĩa. Giảm tỷ lệ axit amin kiềm và tăng tỷ lệ axit amin trung tính trong huyết thanh và trong nước tiểu người XG và UTG. Tỷ số guanidin với Acginin tăng trong huyết thanh và giảm trong nước tiểu người XG và UTG. Các chỉ tiêu đặc hiệu của tế bào gan bị rối loạn trong XG và UTG là chu trình urê.
 

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn