Đánh giá hiệu quả điều trị của Dafrazol so với Losec mups trên bệnh nhân loét hành tá tràng Helicobacter Pylori dương tính, sử dụng phác đồ OAC.
Tóm tắt
đánh giá hiệu quả điều trị của Dafrazol so với Losec MUPS thông qua các chỉ tiêu: thuyên giảm triệu chứng lâm sàng, khả năng làm liền sẹo loét tá tràng, khả năng diệt HP. Đánh giá các tác dụng không mong muốn của thuốc ở 2 nhóm nghiên cứu. Tác dụng không mong muốn ở cả hai nhóm đều ở mức độ nhẹ, với DAC là: 8,6 % và LAC là : 13,3%. Sự khác nhau này không có ý nghĩa thống kê với P> 0,05.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn