Đánh giá điều trị kháng sinh trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấy máu âm tính tại viện tim mạch Việt Nam từ 2002 - 2007
Tóm tắt
Khảo sát việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm nội tâm mạc cấy máu âm tính tại viện tim mạch Việt Nam từ năm 2002-2007 .Đánh giá hiệu quả của những loại kháng sinh đã được sử dụng trong điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấy máu âm tính thông qua sự cải thiện các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong quá trình điều trị

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn