Đánh giá biến cố bất lợi liên quan đến thuốc cản quang chứa iod tại Bệnh viện Bạch Mai
Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: Khảo sát biến cố bất lợi liên quan đến thuốc cản quang chứa iod thông qua báo cáo tự nguyện từ cán bộ y tế tại Bệnh viện Bạch Mai; Phân tích tỷ lệ xuất hiện, đặc điểm bệnh thận do thuốc cản quang chứa iod và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện bệnh.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn