Đánh giá an toàn trong thực hành thuốc cho trẻ em tại một số cơ sở y tế ở Việt Nam
Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu: Xác định tần suất gặp sai sót trong giai đoạn thực hành thuốc cho bệnh nhân nhi; Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tỉ lệ mắc sai sót trong giai đoạn thực hành thuốc cho bệnh nhân nhi.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn