Đánh gái thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân Đái tháo đường tại khoa nội bệnh viiện trường đại học Y Dược Huế
Tóm tắt
Luận văn nêu bật những mục tiêu sau : khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị THA ở bệnh nhân THA có kèm ĐTĐ . Bước đầu nhận xét hiệu quả sử dụng thuốc điều trị THA ở bệnh nhân THA có kèm ĐTĐ tại khoa Nội bệnh viện trường dại học Y Dược Huế

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn