Bước đầu triển khai thử nghiệm can thiệp liều dùng Amikacin cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi trung ương
Tóm tắt
Đánh giá hiệu quả thử nghiệm kế hoạch can thiệp liều dùng amikacin cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi trung ương, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ thuốc trong máu của trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn