Phục tráng giống ngưu tất bằng vùng sinh thái kết hợp chọn lọc
Tóm tắt
Dùng hạt giống ngưu tất sản xuất đại trà của năm 1990 và 1991 gieo trồng ở 3 vùng: Thanh Trì (Hà Nội), Sa Pa (Lào Cai) và Tam Đảo (Vĩnh Phú). Khi thu hoạch dược liệu ở Thanh Trì, số lượng mầm giống đã được chọn lọc lại và mang trồng cũng ở 3 miền trên để lấy hạt giống. Công việc như trên được lặp lại trong năm 1992. Thí nghiệm so sánh 5 mẫu giống trên được tiến hành ở Thanh Trì (Hà Nội), diện tích ô thí nghiệm là 20m2, 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy chiều dài củ mẫu số V đạt 28,2cm, mẫu số IV chỉ đạt 25,3cm. Chỉ tiêu trọng lượng từng cá thể mẫu số V đạt 25,3g, mẫu số I chỉ đạt 14,9g. Về tỷ lệ củ một tức phẩm chất dược liệu nói gián tiếp, mẫu số V vẫn cao nhất đạt 75,4%, mẫu số III chỉ đạt 35,5%. Về năng suất củ khô/ô thí nghiệm, mẫu giống số V có năng suất cao nhất là 17,1kg và mẫu số III chỉ đạt 12,6kg.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn