Nghiên cứu nhân giống "chè xanh" bằng phương pháp giâm cành
Tóm tắt
Cây “chè xanh” được nhập vào Việt Nam từ năm 1992 với nguyên liệu làm giống là hom cành. Nghiên cứu nhân giống “chè xanh” được tiến hành tại trại thuốc Tam Đảo. Qua nghiên cứu thấy: kích thước hom giống “chè xanh” tối ưu là 5-7 cm chứa 1 hoặc 2 lá mầm. Hom giữa và hom ngọn cho kết quả tốt hơn hom gốc. Giá thể ngâm tốt nhất là cát sông mịn. Dung dịch 2,4-D (ở các nồng độ 500, 1000 và 1500 ppm) và NAA (ở các nồng độ 400 và 800 ppm) không có tác dụng kích thích ra rễ đối với cành giâm “chè xanh”. Sau khi nảy mầm, hom giống cần được chuyển sang bầu. Giá thể làm bầu tốt nhất là phân chuồng mục (có bổ sung supe lân, 5%) + đất (2:1). Phương pháp nhân giống trên đây đạt tỷ lệ cây sống trên 90%, tốt hơn rất nhiều so với tỷ lệ 15% nếu theo quy trình nhân giống bạn cung cấp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn