Góp phần nghiên cứu cây hồ tiêu
Tóm tắt
Nghiên cứu hồ tiêu chắc và lép Buôn Ma Thuột, hàm lượng tinh dầu được xác định bằng phương pháp (PP) chưng cất lôi cuốn theo hơi nước có hồi lưu liên tục, dầu hồ tiêu thu được bằng phương pháp trích ly trong Sohxlet, thành phần hóa học được xác định bằng PP sắc ký khí – khối phổ kí liên hợp (GC-MS). Kết quả: Hàm lượng tinh dầu trong hồ tiêu chắc là 5,35%, lép 3,53%; Thành phần hóa học của tinh dầu hồ tiêu được phân tích trên máy sắc ký khí – khối phổ kí liên hợp. Tinh dầu có 32 cấu tử, trong đó 74% là các monoterpen, 22% là các hợp chất chứa oxy (caryophylen oxyd 11,64%), sescquiterpen 1,7%; Dầu hồ tiêu thu được bằng phương pháp trích ly Sohxlet có hàm lượng khoảng 22%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn