Ảnh hưởng của dịch chiết quả nhàu (Morinda citrifolia) Việt Nam lên sự chuyển hóa enzym ở gan chuột
Tóm tắt
NC ảnh hưởng của dịch chiết bằng nước của quả nhàu Việt Nam lên một số các enzym chống oxy hóa và enzym P450 ở gan chuột nhắt trắng. Kết quả: Dịch chiết bằng nước của quả nhàu Việt Nam có hoạt tính chống oxy hóa hữu hiệu. ở nhóm có sử dụng dịch chiết quả nhàu + CCl4, hàm lượng MDA đã giảm 10%, hoạt độ SOD tăng 31% so với nhóm nhiễm độc. Bên cạnh đó cũng thay đổi hoạt tính P450: khi chuột nhiễm độc được bổ sung dịch chiết quả nhàu hoạt tính đã tăng lên 49,5% so với nhóm được uống CCl4 những vẫn giảm so với nhóm đối chứng 30,3%. Nhóm được uống dịch chiết quả nhàu, hoạt tính P450 tăng 24,8%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn