1,3 - Dihydroxy, 4-Methyl ethyl ether anthraquinon-một anthranoid trong rễ cây nhó đông
Tóm tắt
Đối tượng nghiên cứu là cao khô toàn phần thu được từ dịch chiết methanol rễ cây nhó đông thu hái ở xã Chiềng An thị xã Sơn La tỉnh Sơn La. Từ các phân đoạn 6 - 18 của sắc ký cột, chất hấp phụ là silica gel, hệ dung môi triển khai là cloroform: methanol (9/1), bằng sắc ký lớp mỏng điều chế thu được một chất ký hiệu là CP4. Các phân tích phổ UV, IR, MS, NMS, DEPT, HMQC và HMBC và phần mềm mô phỏng phổ cộng hưởng từ hạt nhân ACD/NMR đã cho biết CP4 là một anthranoid có tên gọi theo danh pháp IUPAC là 1,3 - dihydroxy, 4-methyl ethyl ether anthraquinon. Đây là một chất tự nhiên được phát hiện lần đầu tiên trong cây nhó đông.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn