Xây dựng qui trình bao phim viên chứa amoxicilin và acid clavulanic
Tóm tắt
Hỗn hợp amoxicilin và acid clavulanic rất dễ bị hư dưới tác độngcủa nhiệt độ và độ ẩm, vì vậy, chế phẩm viên nén chứa hai thành phần này cần được bao bằng màng bao thích hợp có khả năng kháng ẩm bảo vệ viên, giúp duy trì độ ổn đinh cần thiết và tuổi thọ hợp lý. Mục tiêu của nghiên cứu là ứng dụng những phần mềm thông minh để thiết kế mô hình thực nghiệm và tối ưu hoá thành phần công thức dịch bao và thông số quy trình bao viên chứa amoxicilin và acid clavulanic. Mô hình thực nghiệm kết hợp gồm mô hình công thức và mô hình quy trình 16 thí nghiệm đã được xác lập bởi phần mềm Design-Expert. Mối liên quan nhân quả được thiết lập bởi phần mềm FormRules. Sau khi luyện mạng thần kinh với dữliệu thực nghiệm theo thiết kế, công thức tối ưu cho hỗn hợp bao và thông số tối ưu cho quy trình bao viên đã được xác định bởi phần mềm INForm. Thành phẩm được điều chế từ công thức viên nhân tối ưu, được bao bằng hỗn hợp và quy trình bao tối ưu đạt tiêu chuẩn theo USP28.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn