Xây dựng phương pháp định lượng amoxicilin và acid clavulanic trong huyết tương bằng HPLC
Tóm tắt
Xây dựng phương pháp định lượng amoxicilin và acid clavulanic trong huyết tương bằng HPLC. Kết quả: đã chọn được hệ phù hợp MeOH, đệm phosphat pH=3,5. Hệ đệm dùng rất ít dung môi (9% MeOH), thời gian phân tích ngắn, cho pic Amox và chuẩn nội cân đối, tách khỏi tạp của huyết tương tại 200nm, cho pic của Clav tại 322nm đẹp. Quá trình tách 2 dược chất ra khỏi huyết tương bằng kết tủa protein với acetonitril vừa nhanh vừa tránh ảnh hưởng bất lợi của acid tricloracetic như một số quy trình khác. Xây dựng thành công phương pháp định lượng đồng thời 2 dược chất với độ đúng tốt và độ lặp lại cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn