Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 3-(5'-clorosalicylamido) rhodanin và 3-(5'-clorosalicylamido) thiorhodanin
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn