Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các dẫn chất 3-salicylaminorhodanin
Tóm tắt
Bằng phương pháp dithiocarbamat thu được 3-salicylaminorhodanin. Ngưng tụ 3-salicylaminorhodanin với PDAB và benzaldehyd cho (5-pdimethylaminobenzyliden) 3-salicylaminorhodanin và (5-benzyliden)3-salicylaminorhodanin. Ngưng tụ 3-salycylaminorhodanin với phenylhydrazin cho (4-phenylhydrazon) 3-salicylaminorhodanin. các sản phẩm thu được đều được xác định cấu trúc, độ tinh khiết và các đặc tính lý hoá. Tác dụng mạnh trên nhiều chủng vi khuẩn và vi nấm

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn