Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất bromo và nitro - salicylamidorhodanin
Tóm tắt
Brom hoá, nitro hoá acid salicylic thu được acid 3,5-dibromsalicylic và acid 5 nitrosalicylic. este hoá acid 3,5-dibromsalicylic và acid 5 nitrosalicylic sau đó hydrazid hoá thu được 3,5 - dibromosalicylic sau đó hydrazid hoá thu được 3,5-dibromosalicyl hydrazid và 5-nitrosalicyl hydrazid. Bằng phương pháp dithiocarbamat thu được 3-[3''5''-dibromosalicylamido]rhodanin và 3-[5-nitrosalicylamido]rhodanin. Một số chất có tác dụng mạnh trên vi khuẩn G(+) và vi nấm, tác dụng yếu hay không có tác dụng trên vi khuẩn G(-) và Candida albicans.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn