Thành phần hóa học của cây Từ bi biển (Vitex trifolia L.)
Tóm tắt
Nguyên liệu là thân và lá của cây từ bi biển thu hái ở ven biển Cửa Lò Nghệ An và Quảng Xương Thanh Hóa. Chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp cất kéo bằng hơi nước. Hàm lượng tinh dầu thân và lá cây thu hái vào tháng 5 là 0,01%, vào tháng 7,8 chỉ có rất ít.Thành phần hóa học của dịch chiết bằng ether dầu hỏa của lá cây có những hợp chất có hàm lượng tương đối cao là anpha-pinen; sabinen; 1,8 -cineol; anpha-terpinyl acetat; methyl-8,11,14-heptadecatrienoat; ethyl linoleat, squalan. Ðã nhận diện được alcaloid dẫn xuất của isoindol.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn