Thành lập phần mềm thống kê Pharmasoft TĐ phục vụ cho việc kiểm soát quy trình sản xuất
Tóm tắt
Việc thẩm định quy trình sản xuất bằng biện pháp toán thống kê khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Phần mềm Pharmasoft TÐ được thiết kế, lập trình và đóng gói riêng cho người Việt Nam, vận hành trong Windows và trên máy tính cá nhân. Pharmasoft TÐ có thể thực hiện các trắc nghiệm giả thuyết liên quan, trình bầy và đánh giá biểu đồ kiểm soát, phân tích các chỉ báo hiệu năng của quy trình một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn