Thẩm định theo yêu cầu của thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
Tóm tắt
Thẩm định (TĐ) hay kiểm chứng là 1 quan niệm tương đối mới trong công tác đảm bảo chất lượng thuốc. TĐ là 1 quan niệm đặc biệt gắn liền với GMP và là 1 cứ liệu cho công tác thanh tra. Một số định nghĩa về TĐ: GMP Anh 1983; FDA 1984; theo GMP Pháp 1995 và GMP ASEAN 1996. Các nội dung cần TĐ: tất cả các qui định trong sản xuất; khi 1 qui trình được chấp nhận, phải chứng minh là nó thích hợp với công việc thường ngày; những thay đổi có ý nghĩa trong quá trình sản xuất; định kỳ đánh giá lại các điểm thiết yếu. Các loại TĐ: TĐ triển khai hay TĐ về tương lai; tái TĐ; TĐ hồi cứu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn