Thẩm định lui quy trình sản xuất viên nén paracetamol
Tóm tắt
Để kết luận quy trình paracetamol được kiểm soát, phải tiến hành thẩm định lui đầy đủ các thông số trọng yếu như điều chế hốn hợp bột, xát cốm, dập viên. Muốn vậy, hồ sơ lô cần phải được soạn thảo hoàn chỉnh để có đầy đủ các thông số. Một quy trình được kết luận là được kiểm soát khi tất cả các thông số trọng yếu của quy trình đều ổn định. Nếu một vài giai đoạn trọng yếu chưa được kiểm soát, cần xem xét lại tính giá trị của quy trình.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn