Thẩm định hồi xét qui trình sản xuất viên oroken 200mg
Tóm tắt
Định kỳ đánh giá lại các điểm thiết yếu. Phương pháp thẩm định hồi xét. Các bước: Tập hợp hồ sơ; Lựa chọn các kiểm tra phải xử lý; Thu thập dữ liệu; xử lý thống kê; Vẽ đồ thị; Biện luận kết quả: Khối lượng trung bình; Thời gian tan rã. Kết luận: Thông số khối lượng viên đã được kiểm soát (ổn định)

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn