Sử dụng cột sắc ký ái lực sephadex G75 để tinh chế concanavalin A từ hạt đậu rựa (canavalia ensiformis) trồng ở Việt Nam.
Tóm tắt
Lectin từ hạt đậu rựa Canavalia ensiformis không gây ngưng kết đặc hiệu nhóm máu. Nồng độ muối (NH4)2SO4 70% bão hoà kết tủa được toàn bộ protein lectin. Sử dụng phương pháp sắc ký ái lực sephadex G75 với dung dịch phản ứng hấp phụ là đệm PBS pH=7,4 thêm NaCl đủ 1M và glucose 0,5M để tinh chế Concanavalin A. Với phương pháp sắc ký ái lực này, thu được chế phẩm có độ sạch tăng 12,5 lần với tỷ lệ thu hồi là 5,26%. Kết quả điện di chế phẩm lectin trên gel polyacrylamid cho thấy chỉ phát hiện được một băng protein duy nhất có trọng lượng phân tử khoảng 26KDa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn