So sánh tổn thương các cơ quan chuột trắng to dưới ảnh hưởng của viên giun 1018 decaris và tinh dầu giun
Tóm tắt
Súc vật: chuột trắng thể trọng 100-290g: 60 con. Dược phẩm: viên giun 1018 (VG 1018), Decaris viên 150 mg, tinh dầu giun do khoa Dược bệnh viện Việt Đức pha chế trong dầu thầu dầu theo tỷ lệ 2,5% và chứa 60% ascaridol. Phương pháp chia chuột thành 7 lô và cho uống các liều khác nhau. Kết quả: décaris và tinh dầu giun đều gây tổn thương cho dạ dày, ruột, gan, phổi và thận chuột với mức độ khác nhau. Ở từng cơ quan, thứ tự các loại thuốc gây tổn thương từ nhẹ đến nặng: Ở dạ dày: viên giun (VG) 1018 liều 0,6gBV/kg TT x 1 lần < décaris < VG 1018 liều 1g BVX/kgTT x 1 lần < tinh dầu giun < VG 1018 các liều x 3 lần. Ở ruột: décaris < tinh dầu giun < VG 1018 với các liều và cách dùng như trên. Ở gan: tinh dầu giun< VG 1018< décaris. Ở phổi và thận: VG 1018 các liều x 1 lần < decaris < VG 1018 các liều x 3 lần < tinh dầu giun. Tổn thương do VG 1018 với các liều trên, xuất hiện 1 ngày sau uống 3 lần đủ liều tương đương với tổn thương xuất hiện 3 ngày sau uống cùng thứ thuốc 1 lần cùng liều.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn