Nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hoá và hoạt tính kháng enzym COX-1, COX-2 của cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis Planch)
Tóm tắt
Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hoá và hoạt tính kháng enzym COX-1, COX-2 của cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis Planch) thu hái tại Cao Bằng vào tháng 4/2004. Qua tiến hành các nghiên cứu về tác dụng loại bỏ gốc tự do, dập tắt gốc tự do superoxyd, tác dụng kìm hãm quá trình peroxyd hóa lipid và hoạt tính ức chế COX của dịch chiết methanol và nước chè dây thấy rằng: hoạt tính chống oxy hóa rất mạnh của cả 2 dịch chiết trên cả 3 phép thử. Hoạt tính kháng enzym COX-1 và COX-2 cũng cho kết quả tốt ở nồng độ thử 200g/ml. Trong tất cả các phép thử trên, dịch chiết methanol đều có hoạt tính tốt hơn dịch chiết nước của chè dây.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn