Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số dẫn chất sulfamid kháng khuẩn
Tóm tắt
Bằng phương pháp tổng hợp học và thăm dò tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn theo phương pháp khuyếch tán trên thạch, xác định MIC trên phiến vi lượng 96 giếng. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số dẫn chất sulfamid kháng khuẩn. KL: đã tổng hợp được 3 dẫn chất của vanilin làm nguyên liệu đầu và tổng hợp được 15 dẫn chất của sulfamid. Cả 15 dẫn chất đều có cấu trúc đúng như dự kiến. Các dẫn chất có chất chứa nhóm nitro thơm đều có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn mạnh. Từ kết quả thu được có thể sơ bộ kết luận rằng, có thể tổng hợp được các dẫn chất của sulfamid có cấu trúc azomethin có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm mạnh hơn sulfamid ban đầu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn