Nghiên cứu tổng hợp sulfamid chống bệnh đái tháo đường tolbutamid
Tóm tắt
Điều chế tolbutamid theo cách khác phù hợp hơn với điều kiện nguyên liệu của nước ta là từ p-toluen sulfonamid cho tác dụng với ure để được p-toluen sulfonylure sau đó tiếp tục cho ngưng tụ với n-butylamin để được tolbutamid. Tìm được điều kiện thích hợp để nâng cao hiệu suất trong việc điều chế p-toluensulfoclorua, p-toluen sulfonamid, kết quả hiệu suất tăng 9% so với các tài liệu đã công bố (từ 22,1% lên 31,1%). Đã thăm dò và xây dựng được một quy trình thích hợp để tổng hợp tolbutamid sản phẩm tổng hợp có các tiêu chuẩn vật lý và hóa học hoàn toàn giống với tolbutamid mẫu lấy từ viên của Hungary.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn