Nghiên cứu tác dụng dược lý an thần của D.L tetrahydrobecberin
Tóm tắt
Nghiên cứu tác dụng dược lý của D.L. tetrahydrobeberin gồm: thử độc tính cấp, đánh giá tác dụng an thần, giảm đau, gây ngủ trên chuột thực nghiệm; tác dụng của D.L. tetrahydrobeberin đối với hệ tuần hoàn của thỏ như: tác dụng của thuốc trên huyết áp, tần số mạch và trên điện tâm đồ. Kết quả: D.L. tetrahydrobeberin có tác dụng liệt tâm thần rõ ràng nhưng vẫn chưa được xếp vào nhóm thuốc nào, nhóm các thuốc liệt thần kinh hay nhóm các thuốc trấn tĩnh. D.L. tetrahydrobeberin không có tác dụng trên hệ tuần hoàn, biểu hiện là nó không làm thay đổi tần số mạch, huyết áp và điện tâm đồ của thỏ. D.L. tetrahydrobeberin là một thuốc ít độc, có LD50 cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn