Nghiên cứu sinh khả dụng viên nang artemisinin chế từ hệ phân tán rắn với chất mang EUDRAGIT L 100
Tóm tắt
Artemíinin (ART) là một thuốc điều trị sốt rét, sinh khả dụng của thuốc theo đường uông thấp hơn nhiều so với tiêm. Việc làm tăng tốc độ và mức độ hòa tan trong môi trường nước của ART bằng cách đưa ART vào HPTR với chất mang eudragit L100 có tỷ lệ dược chất: chất mang (1:1) trước khi đưa vào nang thuốc đã làm tăng đáng kể SKD theo đường uống của thuốc lên ít nhất 2 lần so với viên nang ART chế từ nguyên liệu ban đầu. Tốc độ và mức độ hoà tan in vitro của ART có mối tương quan chặt chẽ với SKD in vitro của thuốc

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn