Nghiên cứu nâng cao hiệu suất bán tổng hợp bêta artemether
Tóm tắt
Bằng phương pháp làm phản ứng ether hóa ở nhiệt độ sôi của hỗn hợp phản ứng với cùng một tỷ lệ DHA, dung môi, xúc tác, methanol. Sử dụng dung môi không phân cực không tan trong nước trong phản ứng bán tổng hợp beta artemether từ DHA sẽ cho tỷ lệ đồng phân beta/anpha = 4/1. Hiệu suất beta artemether thu được khi tách đồng phân beta bằng phương pháp kết tinh phân biệt gần tương đương nhau khoảng từ 53% - 55%. Sử dụng dung môi phân cực, đồng tan với nước trong phản ứng bán tổng hợp beta artemether từ DHA cho tỷ lệ đồng phân beta/anpha khác nhau từ 2/1 đến 20/1

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn