Nghiên cứu kỹ thuật bào chế viên bao dexclorpheniramin 6mg phóng thích kéo dài
Tóm tắt
Cấu trúc viên nhân theo kiểu khung xốp không tan từ Eudragit RS 100 (ERS100) với 2/3 lượng dược chất phân tán trong khối xốp đã kiểm soát được tốc độ phóng thích (PT) dược chất. Cấu trúc này có thể ứng dụng trong thiết kế các viên PT kéo dài. Tỷ lệ ERS100 có ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ PT dexclorpheniramin maleat (DM). Lượng ERS100 trong khối xốp gấp 2 lần lượng dược chất ở mẫu 3 thích hợp trong kiểm soát và kéo dài sự PT DM. Tỷ lệ PT hoạt chất của mẫu 3 và của viên Polaramine 6mg khá tương tự ở từng thời điểm. Viên bao phim đáp ứng tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật của viên nén, viên bao

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn