Nghiên cứu định lượng amoxicilin và acid clavulanic trong huyết thanh người bằng phương pháp HPLC
Tóm tắt
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đơn giản, nhanh, nhạy, đúng và chính xác với bước sóng phát hiện 205 nm được công nhận có giá trị để xác nhận đồng thời amoxxicillin và acid clavulanic trong huyết thanh người. Những mẫu huyết thanh được loại protein bằng methanol. Việc phân tách giữa 2 hợp chất thu được sử dụng cột pha đảo C8 và pha động, gồm dung dịch đệm acetonitrile-phosphate. Xây dựng đường cong chuẩn để đạt được khoảng nồng độ 0,625 - 10 µg.ml-1 cho amoxicillin và 0,3125 – 5 µg.ml-1 cho acid clavulanic. Giới hạn định lượng là 0,625 và 0,3125 µg.ml-1 cho amoxicillin và acid clavulanic. Tỷ lệ phục hồi từ huyết thanh người đạt từ 93 tới 96% cho cả 2 hợp chất. Phương pháp này được công nhận có giá trị đầy đủ. Nó cho phép xét nghiệm đồng thời amoxicillin và acid clavulanic trong áp dụng y sinh. Phương pháp này đã được áp dụng thành công trong một nghiên cứu sơ bộ dược động học ở 3 người tình nguyện khỏe mạnh sau khi uống liều đơn hỗn hợp amoxicillin và acid clavulanic.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn