Nghiên cứu chiết xuất, độc tính cấp của anthranoid toàn phần từ cây chút chít và bào chế viên bao tan trong ruột
Tóm tắt
Nghiên cứu chiết xuất và bước đầu đánh giá độc tính cấp của anthranoid toàn phần và bào chế viên bao tan trong ruột chứa anthranoid toàn phần từ cây chút chít, thu hái ở Cầu Đơ, thị xã Hà Đông vào tháng 6-7/2004. Kết quả: đã chiết xuất được anthranoid toàn phần của rễ cây chút chít bằng ethanol 90o, hàm lượng sau khi tinh chế đạt 0,60±0,02%. Bước đầu chưa xác định được LD50, chứng tỏ anthranoid toàn phần của rễ cây chút chít rất ít độc. Từ anthranoid này đã chiết xuất được dạng viên bao tan trong ruột và xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của dạng viên bao này.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn