Nghiên cứu chế thử hệ phân phối qua da của DHEA bằng kỹ thuật tạo cốt dính với eudragit E100
Tóm tắt
Phương pháp định lượng DHEA bằng HPLC, sử dụng đường chuẩn thích hợp. Kết quả sử dụng HPCD và PVP trong TDS của DHEA với công thức cơ bản gồm Eudragit E100, TRiG và Iso - propyl alcol làm tăng khả năng giải phóng DHEA lên bề mặt da và tăng khả năng thấm của DHEA qua biểu bì in vitro, sử dụng HPCD ở mức thấp kết quả sẽ tốt hơn nếu kết hợp cùng với PVP; trong số các hệ TDS điều chế được tốc độ thấm DHEA qua biểu bì da tai lợn in vitro cao nhất vào khoảng 3,80 mg/cm2.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn