Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong công thức viên nén gliclazid phóng thích kéo dài
Tóm tắt
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong công thức viên nén gliclazid 30mg phóng thích kéo dài. Mộ hình thử nghiệm gồm 14 công thức được thiết kế bằng phần mềm Design – Expert v6.06 theo mô hình D-Optimal. Kết quả: từ các dữ liệu thực nghiệm ban đầu, kỹ thuật logic mờ thần kinh đã xác lập mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần polyme I, II và aerosil trong công thức viên nén gliclazid phóng thích kéo dài và tính chất sản phẩm (độ hòa tan tại các thời điểm sau 1,2,3,6 và 12 giờ). Chỉ có polyme I và II có ảnh hưởng đến sự giải phóng hoạt chất, trong khi aerosil không có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất sản phẩm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn