Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm artemether trong dầu
Tóm tắt
Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm artemether trong dầu dừa, thử độc tính cấp của thuốc tiêm đã bào chế, nghiên cứu độ ổn định của thuốc tiêm và đề xuất tiêu chuẩn cho sản phẩm đã nghiên cứu. Kết quả: đã xây dựng thành công công thức và quy trình bào chế thuốc tiêm artemether trong dầu dừa phân đoạn. Công thức bào chế có độ ổn định cao (24 tháng), dễ áp dụng vào thực tiễn. Với kết quả LD50, hàm lượng thuốc tiêm là 80mg/ml là không có độc tính, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Đã xây dựng được tiêu chuẩn của thuốc tiêm artemether về các mặt: tính chất, độ trong, màu sắc, thể tích (ml), định tính, tạp chất liên quan, định lượng (%) và độ vô khuẩn.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn