Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin đến quá trình sinh sản của chuột nhắt trắng
Tóm tắt
Ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp DHA-PQP đến quá trình sinh sản của chuột nhắt trắng đã được đánh giá ở ba thế hệ (thế hệ chuột cha mẹ (P), các thế hệ chuột con F1 và F2), với liều đường uống 120mg DHA-PQP/kg/ngày 5 ngày. Kết quả cho thấy: ở cả ba thế hệ, tỷ lệ thụ thai, số trứng làm tổ (số thai của mỗi chuột mẹ), số chuột con được sinh ra, trọng lượngtrung bình của chuột con giữa các lô uống thuốc và lô chứng khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Không phát hiện thấy thai chết sớm, thai chết muộn, thai bị dị tật hay dị tật bẩm sinh ở các chuột con được sinh ra từ các thế hệ P, F1 và F2. Số ngày cần nuôi để các chuột con thế hệ F1 và F2 (được sinh ra từ thế hệ P và F1, theo thứ tự) đạt trọng lượng trung bình khoảng 20g giữa các lô uống DHA-PQP và lô chứng cũng khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Thuốc phối hợp DHA-PQP không gây đột biến gen ở chuột thực nghiệm với liều 120mg/kg/ngày 5 ngày.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn