Một số kết quả nghiên cứu PLASMID-R ở vi khuẩn lỵ phân lập tại TP.HCM
Tóm tắt
Vật liệu: 50 chủng lưu Shigella đề kháng đa kháng sinh (KS). Kiểm tra kết quả KS đồ bằng phương pháp pha loãng KS trong thạch với máy in dấu tự chế. xác định được 2 kiểu kháng do plasmid trên các chủng Shigella nghiên cứu có thể truyền qua cơ chế giao phối là AmTeBtSmCl và TeBtSm với tỉ lệ 18% và độ lớn của plasmid đề kháng đa KS truyền được là khoảng 21226bp. Qui trình phân tích plasmid profile để xác định độ lớn plasmid R qua phương pháp phân tích so sánh các plasmid profile của Shigella mang yếu tố R và E.coli K12 nhận yếu tố R đã rút ngắn thời gian nghiên cứu rất nhiều so với các qui trình trước. Các phương pháp vi sinh và phương pháp sinh học phân tử được áp dụng kết hợp để nghiên cứu tính đề kháng KS về biểu hiện gen và nguồn gốc gen.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn