Một phương pháp cải tiến bán tổng hợp artemether và arteether từ artemisinin
Tóm tắt
Dihydroartemisinin (DHA) được dùng làm nguyên liệu bán tổng hợp các dẫn chất khác của artemisinin như arthemeter (AM) và arteether (AE), thường dùng borontrifluorid diethyl etherat (BF3Et2O) làm xúc tác cho phản ứng ete hóa nhưng chất này khá đắt tiền,phải nhập nội. Tác giả đã lựa chọn được 2 xúc tác X1 và X2 có thể thay thế BF3Et2O. Xúc tác X1 và X2 cho hiệu suất phản ứng bán tổng hợp ngang với BF3Et2O nhưng có ưu điểm hơn ở thời gian phản ứng ngắn, phản ứng ở nhiệt độ thường, ít tan trong dung môi và giá thành chỉ bằng 5% BF3Et2O.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn