Liên hệ giữa đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm và thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
Tóm tắt
Trong sản xuất thuốc ở qui mô công nghiệp, vấn đề chất lượng đặt ra cho nhà sản xuất thuốc mục tiêu là phải làm sao sản xuất ra hàng vạn, hàng triệu sản phẩm luôn giống y như thuốc mẫu tức là sản phẩm đã được nghiên cứu, xây dựng qui trình sản xuất, thử dược lý, thử lâm sàng và đưa đi đăng ký xin giấy phép đưa thuốc ra thị trường. Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) là một trong các yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng; GMP đảm bảo các sản phẩm được điều chế gắn với kiểm tra phải đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn chất lượng và theo đúng các yêu cầu của giấy cho phép đưa thuốc ra thị trường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn