Khảo sát và đánh giá một số phần mềm tra cứu tương tác thuốc online
Tóm tắt
Khảo sát 4 phần mềm online duyệt tương tác thuốc, bao gồm: http://www.drugs.com, http://www.medscape.com, http://www.drugdigest.org, http://www. helthatoz.com. Kết quả: các phần mềm đều đáp ứng được đa số các tiêu chuẩn đề ra về mức độ tiện lợi, cả 4 phần mềm đều có khả năng phát hiện 3 loại tương tác thuốc chính (thuốc-thuốc, thuốc-thức ăn, thuốc-đồ uống) và đều đưa ra cơ chế của tương tác thuốc và hướng xử trí, về khả năng phát hiện tương tác thì không có phần mềm nào đạt điểm tối đa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn