Khảo sát sinh khả dụng và tương đương sinh học của ba chế phẩm amoxicilin
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện trên 9 nam và 9 nữ khỏe mạnh tình nguyện, từ 21-36 tuổi. Tất cả đều không nghiện rượu và thuốc lá. Kết quả cho thấy: trong điều kiện thử nghiệm, nồng độ amoxicillin trong huyết tương khi sử dụng viên nén 1000mg, 2 lần/24 giờ cao hơn so với liều 500mg, 3 lần/24 giờ đối với cả viên nén và viên nhộng. Chế độ điều trị với viên nén 500mg, 3 lần/24 giờ bảo đảm sự hấp thu nhanh hơn so với viên nhộng 500mg, nhưng không làm thay đổi khả dụng sinh học và tương đương sinh học của thuốc.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn