Khảo sát flavonoid từ vỏ bưởi (exocarpium citri grandis (L.) osbeck)
Tóm tắt
Nc chiết suất flavonoid từ vỏ bưởi làm nguyên liệu bào chế thuốc đồng thời tinh chế để làm chất đối chiếu dùng trong kiểm nghiệm dược liệu hoặc chế phẩm. Có 2 phương pháp chiết suất flavonoid từ vỏ bưởi: pp dùng cồn nóng cho hiệu suất cao nhất (2,7%), pp dùng nước nóng hiệu suất thấp hơn nhưng giá thành hạ và có thể thu thêm sản phẩm phụ là lectin. Từ lavonoid toàn phần đã tinh chế được 1 glavonoid Na và genin tương ứng là Ng. Dựa vào các phản ứng hoá học, điểm chảy, anpha max, kết quả dịch chuyển hoá học phổ UV, IR, NMR kết hợp so sánh với các chất đối chiếu cho thấy: Na chính là naringin và Ng là naringenin

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn