Khảo sát cơ chế và động học phóng thích dược chất của vi hạt diclofenac natri
Tóm tắt
Cơ chế phóng thích phụ thuộc vào bản chất polymer và các chất phụ gia kèm theo trong màng bao. KQ của thử nghiệm này cho thấy cellulose vi tinh thể (Avicel) ngoài chức năng làm tròn hạt còn có thể tạo được một khung không tan phóng thích dược chất theo kiểu khuyếch tán, trong trường hợp này các kênh khuyếch tán tạo ra khi dược chất tan. Cơ chế phóng thích của diclofenac natri từ vi hạt chưa bao đã được xác định là do sự khuyếch tán phối hợp qua khung và qua màng bao.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn