Kết quả nghiên cứu về tinh dầu loài curcuma harmandii gagnep. (zingiberaceae)
Tóm tắt
Nguyên liệu: thân rễ, lá hoa loài C.harmandii Gagnep, thu hái vào tháng 7 năm 1995 tại Hòa Bình. Hàm lượng tinh dầu trong thân rễ 0,28%, lá 0,19%, hoa 0,029%. Kết quả phân tích bằng sắc ký khí - khối phổ thấy: tinh dầu thân rễ C.harmandii Gagnep có trên 45 cấu tử, trong đó: garmacron (20,5%), isocurmenol (13,4%), beta-elemenon (4%), caryophyllen oxid (3,8%). Tinh dầu lá có 50 cấu tử, trong đó: curdion (36,7%), garmacron (11,5%), 1,8-cineon (13,5%), beta-carophyllen (2,65%), beta-elemenon (2,46%), alpha-curcumen (1,24%). Tinh dầu hoa có 35 cấu tử, trong đó: curdion (26,98%), curcumol (4,9%), beta-elemen (4,22%), alpha-curcumen (1,85%), caryophyllen oxid (1,62%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn